Afgeronde activiteiten

Terugblik Toekomstverkenning 2023: De goede burger. Burgerschap in ethisch perspectief

Op 12 mei 2023 vond de VvEN toekomstverkenning plaats: “De goede burger: burgerschap in ethisch perspectief”.

We kijken terug op een mooie middag met veel interessante perspectieven!

Veel dank aan onze sprekers:

  • Piet van der Ploeg (Academic University of Applied Sciences, Burgerschapsonderwijs)
  • Ed Weijers (Fontys University of Applied Sciences, Filosoferen met kinderen en jongeren)
  • Daniëlle Arets (Fontys University of Applied Sciences. Journalistiek en verantwoorde innovatie)

Waar komt onze moraal vandaan en waar gaat zij naartoe? – Webinar op Youtube

Onze webinar “Waar komt onze moraal vandaan…” is nu hier online beschikbaar: https://youtu.be/kF1h3BjN2Yg

N.a.v. de publicatie ‘De getemde mens. Waar komt (volgens u) onze moraal vandaan?’ (red. Martin Harlaar, 2021) hebben wij de vraag naar de oorsprong van de moraal verbonden aan de vraag naar haar toekomst. Waar gaat onze moraal naartoe? Is er sprake van morele vooruitgang; worden de mensen ‘moreler’ of hun samenlevingen rechtvaardiger? Of gaat het met de moraal juist de verkeerde kant op; gaan wij er moreel gezien op achteruit? En wat zegt de oorsprong en de geschiedenis van de moraal – met name haar evolutionaire geschiedenis – over haar toekomst? Wij zijn blij over de spannede discussie met Heidi Mertes, Nynke van Uffelen, Razi Quadir en Jeroen Hopster en over de succesvolle samenwerking met het Humanistisch Verbond.

Toekomstverkenning 2021: Hoop in filosofisch perspectief

discussie over ethische onderwerpen bevorderen.

Op vrijdag 1 oktober 2021 kwamen leden van de VvEN en andere gasten samen in De zalen van zeven te Utrecht. Ze verzamelden zich daar voor een symposium over ‘hoop in filosofisch perspectief’.
Het symposium was dit jaar tevens de viering van het 50 jarig bestaan van de vereniging.
Vier sprekers presenteerden hun perspectief op hoop: Roel Kuiper, Claudia Blöser, Willem Lemmens en Justine van Lawick.

Existentiële hoop als het gegeven dát we hopen. Hoop als verbonden met verandering en vragend om een breuk met onszelf en de wereld. Rationele hoop versus instrumentele hoop. Hoop als krachtige hartstocht met een dubbel gezicht. En het belang van handelen om hoop te ervaren en hoop te versterken.

Verschillende perspectieven op hetzelfde thema. Met gasten die in gesprek gingen met de sprekers. En met een muzikaal intermezzo door het duo La Femme op de harp en de fluit. Een geslaagde dag met filosofische diepgang en feestelijke toon!

Online-Symposium “Hoop in tijden van crisis”

Op vrijdag 3 juli 2020 organiseerde de VvEN haar eerste online-symposium. De sprekers waren prof. dr. Peter-Paul Verbeek, hoogleraar Techniekfilosofie aan de Universiteit van Twente, dr. Steven van den Heuvel, universitair hoofddocent Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, en dr. Erik Olsman, universitair hoofddocent Spiritual Care & Chaplaincy Studies aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Toekomstverkenning 2019: Journalistiek en ethiek

Op vrijdag 8 november 2019 vond de 7e ethische toekomstverkenning plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. De sprekers waren Leonie Breebart, redacteur filosofie van Trouw, dr. Marcel Becker, universitair hoofddocent Praktische Filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en gespecialiseerd in de ethiek van de (digitale) media, en prof. dr. Marcel Broersma, Hoogleraar Journalistieke Cultuur en Media aan de Universiteit van Groningen en directeur van het Centre for Journalism and Media Studies aldaar. Commentaar op de drie lezingen leverde Sjoerd de Jong, filosoof, journalist en ombudsman bij NRC Handelsblad. De lezingen en het commentaar werden gepubliceerd in Filosofie & Praktijk, Jaargang 41, nr. 1 (maart 2020).

Toekomstverkenning 2018: Toveren met algoritmen. Over privacy in het digitale tijdperk

Op vrijdag 9 november 2018 vond de zesde ethische toekomstverkenning plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De sprekers waren prof. dr. Natali Helberger, hoogleraar Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam, prof. dr. Bart Jacobs, hoogleraar Beveiliging en Correctheid van Programmatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en prof. dr. Beate Roessler, hoogleraar Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Commentaar op de drie lezingen leverden Marjolein Lanzing, promovenda Filosofie aan de Technische Universiteit Eindhoven, en dr. Bart van der Sloot, universitair docent Privacy & Big Data aan de Universiteit van Tilburg. De lezingen en de commentaren werden gepubliceerd in Filosofie & Praktijk, Jaargang 39, nr. 4 (december 2018).

Toekomstverkenning 2017: Betere mensen? Over technologische mensverbetering in de 21e eeuw.

Op vrijdag 3 november 2017 vond de vijfde ethische toekomstverkenning plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. De sprekers waren prof. dr. Maartje Schermer, hoogleraar Human Enhancement aan het Erasmus Medisch Centrum, en prof. dr. René ten Bos, hoogleraar Filosofie van de Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Denker des Vaderlands. Commentaar op de drie lezingen leverden prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar Theologie aan de Universiteit van Tilburg en prof. dr. Ignaas Devisch, hoogleraar Filosofie, Medische Filosofie en Ethiek aan de Universiteit van Gent. De lezingen en het commentaar van Borgman werden gepubliceerd in Filosofie & Praktijk, Jaargang 38, nr. 4 (december 2017).

Toekomstverkenning 2016: Redden we dat? Kunnen ethici een zinnige bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat?

Op vrijdag 4 november 2016 vond de vierde ethische toekomstverkenning plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. De sprekers waren prof. dr. Marcus Düwell, hoogleraar Ethiek aan de Universiteit Utrecht, prof. dr. Paul van Tongeren, em. Hoogleraar Ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en prof. dr. Marli Huyer, hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Denker des Vaderlands. Commentaar op de drie lezingen leverden dr. Julien Topal, politiek filosoof en ethicus, verbonden aan Government & Integrity Nederland, en dr. Tamar de Waal, promovenda Rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. De lezingen en de commentaren werden gepubliceerd in Filosofie & Praktijk, Jaargang 37, nr. 4 (december 2016).

Bert Musschenga benoemd tot erevoorzitter

Bert Musschenga heeft in de afgelopen 35 jaar enorme verdiensten gehad voor de Ethiek in Nederland die bij zijn emeritaat al werden gememoreerd. Voor de Vereniging van Ethici was hij penningmeester/secretaris in de periode 1982-1988 en voorzitter van 2008 tot 2015. Hij zorgde in al die jaren voor vele inhoudelijke bijdragen en organisatorische bijdragen, en was de initiatiefnemer, contribuant, trekker en eindredacteur van het onvolprezen standaardwerk Ethiek in Nederland, een must read voor eenieder die belang stelt in de geschiedenis van de Nederlandse ethiek. Zijn erevoorzitterschap is een waardig eerbewijs voor deze verdiensten en stelt ons als bestuur in de gelegenheid om indien nodig nog een beroep te doen op zijn wijsheid, oordeelsvermogen en overzicht.

Bert, bedankt!

Lenteborrel-toespraak voorzitter Jan Vorstenbosch

Op 28 april j.l. sprak nieuwe voorzitter Jan Vorstenbosch bij de 1e Lenteborrel van de Vereniging van Ethici in Nederland de volgende rede uit.

Geachte aanwezigen, leden en aspirant-leden,

Geld maakt niet gelukkig, dat geldt voor individuen, het geldt ook voor verenigingen. Onze vereniging gaat het financieel voor de wind, we hebben 130 trouw betalende leden. Maar het geluk van een vereniging staat niet op de bank, maar bevindt zich in het netwerk van levende contacten,activiteiten en ontmoetingen van de leden. Zoals een democratie er niet is voor het volk, maar alleen werkelijk bestaat als ze van en door het volk gemaakt wordt, zo is een vereniging van ethici alleen een vereniging als ze van de leden is, als ze door de leden gedragen wordt, als ze leeft in de ‘hearts and minds’ van de leden. (meer…)

Filosofie & Praktijk

Het tijdschrift Filosofie & Praktijk bespreekt vraagstukken uit het openbare leven en biedt wetenschappelijk verantwoorde artikelen die toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Activiteiten

De vereniging werd in 1970 opgericht en stelt zich ten doel de discussie over ethische onderwerpen in de samenleving te bevorderen. Dit doet zij door middel van het organiseren van symposia, discussiegroepen en toekomstverkenningen.

debatten over actuele en tijdloze vraagstukken
Naam *
Dit is een verplicht veld
E-mail *
Geef een geldig e-mailadres op.
Bericht *
Dit is een verplicht veld

Contact

Neem contact op met de Vereniging van Ethici via dit formulier of stuur een mailtje naar info@verenigingvanethici.com