Toekomstverkenning 2016: Redden we dat? Kunnen ethici een zinnige bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat?

Op vrijdag 4 november 2016 vond de vierde ethische toekomstverkenning plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. De sprekers waren prof. dr. Marcus Düwell, hoogleraar Ethiek aan de Universiteit Utrecht, prof. dr. Paul van Tongeren, em. Hoogleraar Ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en prof. dr. Marli Huyer, hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Denker des Vaderlands. Commentaar op de drie lezingen leverden dr. Julien Topal, politiek filosoof en ethicus, verbonden aan Government & Integrity Nederland, en dr. Tamar de Waal, promovenda Rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. De lezingen en de commentaren werden gepubliceerd in Filosofie & Praktijk, Jaargang 37, nr. 4 (december 2016).

Vorig bericht
Bert Musschenga benoemd tot erevoorzitter
Volgend bericht
Toekomstverkenning 2017: Betere mensen? Over technologische mensverbetering in de 21e eeuw.