Doelgroep
De doelgroep van de vereniging bestaat uit hen die zich op academisch niveau bezighouden met onderzoek naar en onderwijs in wijsgerige en theologische ethiek. Daarnaast zijn mensen die zich in de praktijk, zoals de zorg, met ethiek bezighouden meer dan welkom. Verder kunnen die mensen lid worden van de vereniging die onderzoek doen naar en onderwijs geven in onderwerpen waarin ethiek en wetenschap en/of samenleving samengaan. Tot slot zijn zij die zich tijdens hun universitaire studie met ethiek bezighouden (bijvoorbeeld studenten die ethiek als afstudeerrichting kiezen) van harte welkom.

Contributie
Wie lid wordt van de Vereniging kan ook tegen een gereduceerd tarief abonnee van het tijdschrift Filosofie & Praktijk worden.
Normaal kost een abonnement €37,- maar verenigingsleden betalen €32,-. Bovenop dit bedrag komt een contributie van €27,-. In totaal dus €59,-.

Lid worden?
Gebruik het contactformulier of stuur een mailtje naar het VvEN-bestuur via info@verenigingvanethici.com