Toekomstverkenning 2017: Betere mensen? Over technologische mensverbetering in de 21e eeuw.

Op vrijdag 3 november 2017 vond de vijfde ethische toekomstverkenning plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. De sprekers waren prof. dr. Maartje Schermer, hoogleraar Human Enhancement aan het Erasmus Medisch Centrum, en prof. dr. René ten Bos, hoogleraar Filosofie van de Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Denker des Vaderlands. Commentaar op de drie lezingen leverden prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar Theologie aan de Universiteit van Tilburg en prof. dr. Ignaas Devisch, hoogleraar Filosofie, Medische Filosofie en Ethiek aan de Universiteit van Gent. De lezingen en het commentaar van Borgman werden gepubliceerd in Filosofie & Praktijk, Jaargang 38, nr. 4 (december 2017).

Vorig bericht
Toekomstverkenning 2016: Redden we dat? Kunnen ethici een zinnige bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat?
Volgend bericht
Toekomstverkenning 2018: Toveren met algoritmen. Over privacy in het digitale tijdperk