Programma studiedag De mantel der liefde

Logo VvEN Logo CEGLogo movisie

 

 

De mantel der liefde: Over de morele plicht van kinderen om voor hun ouders te zorgen

Vrijdag 31 oktober 2014 te Utrecht

Dagvoorzitter: Johan Melse

OCHTENDPROGRAMMA

09.30 – 10.00 Ontvangst

10.00 – 10.05 Opening Bert Musschenga, Hoogleraar Wijsgerige Ethiek Vrije Universiteit en voorzitter Vereniging van Ethici in Nederland

10.05 – 10.40 Keynotespeech: Evelien Tonkens, Hoogleraar Burgerschap en humanisering van instituties en organisaties, Universiteit voor Humanistiek, over:
Hebben wij de plicht om voor onze bejaarde ouders te zorgen?

10.40 – 11.15 Lezing Patrick Jeurissen, Clustercoördinator Strategie bij het ministerie van VWS en programmaleider Celsusacademie voor betaalbare zorg, IQ healthcare, Radboudumc, over:
Hoe betalen we voor ouderenzorg? Tussen publieke gelden en private (mantel)zorgen

11.15 – 11.30  Koffiepauze

11.30 – 12.05 Lezing Ingrid Robeijns, Hoogleraar Instituties aan de Universiteit van Utrecht, over:
Ouderenzorg: hoe regelt een rechtvaardige samenleving dat?

12.05 – 12.20 Interview door Johan Melse met Liesbeth Hoogendijk, Directeur Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg

12.20 – 12.45 Discussie

12.45 – 13.45: Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA

13.45 – 14.00 Inleiding: filmfragmenten met casuïstiek en toelichting opzet en doel van de middag

14.00 – 15.30 Discussie in kleine groepen over drie thema’s: ‘morele motivatie en morele plicht van kinderen in de zorg voor ouders’, ‘rechtvaardige verdeling van zorg voor ouderen’, en ‘diversiteit van zorg en zorgenden voor ouderen’

15.30 – 15.45 Koffiepauze

15.45 – 16.15 Voorbereiding plenaire discussie door uitwisseling bevindingen discussiegroepen

16.15 – 17.00 Plenaire discussie, afsluiting

Aansluitend borrel

Vorig bericht
Studiedag 2014: De mantel der liefde
Volgend bericht
Opiniestuk VvEN in Trouw