Studiedag 2014: De mantel der liefde

Opa zoon

Op vrijdag 31 oktober a.s. organiseert de Vereniging van Ethici in Nederland (VveN) in samenwerking met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en Movisie een studiedag:

De Mantel der Liefde?

Over de morele plicht van kinderen om voor hun ouders te zorgen 

Sprekers
Evelien Tonkens (UvHum), Ingrid Robeijns (UU), Patrick Jeurissen (VWS en Radboudumc) en Liesbeth Hoogendijk (Mezzo)

Dagvoorzitter
Johan Melse

Aanleiding
De maatregelen om de zorg betaalbaar te houden leiden tot grote veranderingen in de organisatie en verantwoordelijkheidsverdeling voor de zorg voor ouderen. Verzorgingshuizen sluiten, de verantwoordelijkheid voor ouderenzorg gaat naar de gemeenten, maatschappelijke organisaties, familie en de buurt. Mantelzorg door familie en sociale omgeving zijn een belangrijk ankerpunt voor de zorg voor ouderen. Evenwicht en afstemming om de kwaliteit van de zorg en de rechtvaardige verdeling van lasten te waarborgen zijn de grote uitdaging van de nabije toekomst.

Doel
Vanuit ethisch en maatschappelijk perspectief nemen we – via lezingen (ochtendprogramma) en discussie in groepen (middagprogramma) – de opvattingen en argumenten over de rol van kinderen in de zorg voor hun ouders onder de loep en gaan we na wat de implicaties van een kritische analyse daarvan zijn voor onderzoek en beleid.

Voor wie?
De studiedag richt zich op wetenschappers, in het bijzonder ethici en sociale wetenschappers, beleidsmedewerkers- en verantwoordelijken bij maatschappelijke organisaties, zorgverzekeraars en (lokale) overheid die te maken krijgen met principiële en praktische kwesties rond de kwaliteit en rechtvaardige verdeling van de zorg.

Praktische informatie
De studiedag ‘De Mantel der Liefde?’ vindt plaats in het verzorgingshuis Bartholomeus, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht, in het centrum van Utrecht op vijf minuten afstand van het station Utrecht CS. De toegangsprijs voor organisaties bedraagt € 100,- p.p. (inclusief lunch, koffie/thee en borrel), voor particulieren € 75,00 p.p. (inclusief lunch, koffie/thee en borrel).

Aanmelding
Stuur een mail aan vorstenb@planet.nl onder vermelding van naam, organisatie en functie.

Oma dochter kleindochter

Vorig bericht
Vooraankondiging studiedag
Volgend bericht
Programma studiedag De mantel der liefde