Uitnodiging: Essaywedstrijd

Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen manier, aldus de eerste zin van Anna Karenina. Van de filosoof Hegel is dan weer de uitspraak dat de gelukkigste momenten uit de geschiedenis van een volk als lege bladzijden moeten worden beschouwd. En geluk, stelde Henry de Montherlant op zijn beurt vast, schrijft met witte inkt; het is onzichtbaar op de bladzij.

Wat geldt voor geluk lijkt ook op te gaan voor morele goedheid. Neem een leeg vel en vul het met het fijnste proza over morele goedheid, en je houdt een ‘blanco’ pagina over. S’il y a un caractère, il est mauvais, zo  luidt een Frans gezegde. Op hogere of deugdzame neigingen rust inderdaad onmiddellijk de verdenking dat het spektakelstukjes zijn. Bestaan ze  eigenlijk wel, die deugdzame karakters? En gesteld dat ze bestaan, of sterker nog, dat de mééste mensen deugen: zijn ze dan echt te saai, te kleurloos, te voorspelbaar voor woorden?

De Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN) bestaat 50 jaar. Reden voor een feestje. Voor 1 oktober 2021 staat al een symposium gepland, dat net als de nieuwe Bondfilm al twee maal is verdaagd. Het thema is: ‘Hoop als filosofisch begrip’. Ter gelegenheid van haar jubileum schrijft de VvEN bovendien een essaywedstrijd uit. Neem daarom uw pen op en schrijf een filosofische verhandeling van 3500 à 4500 woorden voor of tegen de claim dat over deugdzame mensen niets boeiends te melden valt.

Het puikje van de door de jury geselecteerde essays zal worden gepubliceerd in het tijdschrift Filosofie & Praktijk. Daarnaast zal uit die shortlist door de jury ook nog het beste essay worden gekozen; de auteur ervan wordt beloond met 500 euro. De belangrijkste beoordelingscriteria zijn: de kwaliteit van het betoog, de kwaliteit van het taalgebruik, stijl (formele aspecten), en originaliteit (inhoudelijke aspecten).

Stuur uw inzending als emailbijlage vóór uiterlijk 1 september 2021 naar dr. Katharina Bauer, voorzitster van de VvEN: bauer@esphil.eur.nl

Vorig bericht
Programma: Hoop in tijden van crisis
Volgend bericht
HOOP in filosofisch perspectief