HOOP in filosofisch perspectief

De Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN) nodigt u uit voor haar achtste  ethische toekomstverkenning op vrijdag 1 oktober  2021 van 10-17 uur in 

De Zalen van Zeven, Boothstraat 7 te Utrecht (vlak bij het Janskerkhof). 

De sprekers zijn:  

Claudia Blöser (Goethe-Universität Frankfurt): “What may I hope? Kant’s question and its relevance today.” (Er wordt voorzien in een Nederlandse tekst.) 

Roel Kuiper (Theologische Universiteit Kampen): “Hoop doet breken. Een perspectief op verandering.” 

Justine van Lawick (Lorentzhuis Haarlem): “Hoop ervaren door doen.” 

Willem Lemmens (Universiteit Antwerpen): “Een hemel zonder God. Hume over hoop en menselijke eindigheid.” 

Omdat het dit jaar een jubileumeditie betreft – de vereniging bestaat 50 jaar – is er gekozen voor een ruimere opzet met extra gelegenheid voor ontmoeting en discussie. Ook wordt er gezorgd voor een ambachtelijke lunch, borrelhapjes, drankjes en voldoende koffie en thee. 

Maar het aantal deelnemers blijft ook nu weer beperkt tot 50 (dat kan, indien nodig, ook met 1,5 meter afstand). Deelname is voor leden kosteloos. Niet-leden betalen 25 euro (studenten 15 euro) ter bestrijding van de onkosten. 

Aanmelden kan via delaere@esphil.eur.nl onder vermelding van affiliatie, vóór 15 september a.s. Niet-leden maken daarnaast de gevraagde bijdrage over  naar bankrekening NL59 TRIO 0320 0677 42  t.n.v. Vereniging van Ethici in Nederland, onder vermelding van Toekomstverkenning HOOP. Indien Covid onverhoopt roet in het eten gooit wordt het bedrag uiteraard teruggestort. 

Onderstaand een schets van het dagverloop. Raadpleeg voor verdere informatie over het programma de website van de Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN). 

Programma Toekomstverkenning 2021 

Vanaf 9:15 Aanmelding en koffie 

10:00-10:20 Welkom & introductie  

10:20-10:40 Lezing Roel Kuiper 

10:40-11:00 Lezing Claudia Blöser 

11:00-11:15: Koffie 

11:15-12:15 Commentaar en discussie 

12:15-13:15 Lunch 

13:15-13:35 Lezing Willem Lemmens 

13:35-13:55 Lezing Justine van Lawick 

13:55- 14:10 Koffie 

14:10-15:10 Commentaar en discussie 

15:10-15:30 Koffie 

15:30-16:00 Duo La Femme (fluit, harp) 

16:00-16:20 Dank & feestelijk afscheid van Jan Vorstenbosch en Thomas Mertens 

16:20-17.30 Borrel 

Vorig bericht
Uitnodiging: Essaywedstrijd