Toveren met algoritmen

Over privacy, autonomie en democratie in een digitale omgeving

De Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN) nodigt geïnteresseerden uit voor haar zesde ethische toekomstverkenning op vrijdag 9 november 2018 van 13.00-17.30 in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam. (Aanmelden via: vorstenb@planet.nl, onder vermelding van affiliatie, vóór 15 oktober). Het aantal deelnemers is gelimiteerd op 50. Toegang gratis.)

Sprekers zijn:

  • Bart Jacobs, hoogleraar Beveiliging en correctheid van programmatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Natali Helberger, hoogleraar Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam
  • Beate Roessler, hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.

Commentaren:

Bart van der Sloot, universitair docent Privacy & Big Data, Tilburg Institute for Law, Technology & Society, Universiteit van Tilburg

Marjolein Lanzing, promovenda Wijsbegeerte, Philosophy & Ethics of Technology, Universiteit Eindhoven.

TOELICHTING OP HET THEMA

Onze online omgeving wordt steeds meer op ons afgestemd. Met elke minuut die we doorbrengen op onze smartphones, tablets en computers weet onze digitale omgeving meer over ons. Steeds meer technologieën gebruiken deze ‘kennis’ om in te spelen op ons gedrag en op onze voorkeuren. Het ‘real-time’ verzamelen van data om gebruikers aanbevelingen te doen en ze te sturen in hun keuzes en gedrag is een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op technologiegebied. Dat digitaal warenhuis Amazon jouw informatie verzamelt om je gepersonaliseerde aanbiedingen te doen en zelfs kan voorspellen wanneer je toe bent aan je volgende Knausgard vinden velen handig. Maar, het is ook reden voor wantrouwen, zeker wanneer het aankomt op keuzes waar we vanuit normatief oogpunt zwaarder aan tillen. Zo werd er recentelijk bekend dat de data van miljoenen Facebookgebruikers door datamining bedrijf Cambridge Analytica is gebruikt om het stemgedrag van Amerikaanse burgers te beïnvloeden. Met behulp van gepersonaliseerde politieke advertenties en artikelen, probeerde het bedrijf gebruikers zo te manipuleren dat ze op de Republikeinse kandidaat Donald Trump zouden stemmen. De Facebook-Cambridge Analytica affaire heeft een publieke discussie op gang gebracht over de manipulatieve kanten van gepersonaliseerde aanbevelingen die worden gegenereerd door slimme algoritmes op basis van Big Data en tot doel hebben om je gedrag te beïnvloeden. Wat betekent het gebruik van dit soort technologieën voor onze privacy? En wat heeft dat voor invloed op een democratische rechtsstaat? In deze toekomstverkenning gaan we in gesprek over deze vragen met drie vooraanstaande privacy deskundigen: Bart Jacobs, Natali Helberger en Beate Roessler.

PROGRAMMA

Dagvoorzitter: Naomi Jacobs (promovenda Wijsbegeerte, Philosophy & Ethics of Technology, Universiteit Eindhoven)

13.00-13.30    Welkom met koffie

13.30-13.40    Inleiding Jan Vorstenbosch (voorzitter VvEN)

13.40-14.05    Lezing Bart Jacobs

14.05-14.30    Lezing Natali Helberger

14.30-14.55    Lezing Beate Roessler

14.55-15.15    Pauze

15.15-15.35    Commentaar Bart van der Sloot

15.35-15.55   Commentaar Marjolein Lanzing

15.55 -17.00   Paneldiscussie met het publiek

17.00 – 18.00 Afsluitende borrel

 

 

 

Vorig bericht
Vooraankondiging 6e Toekomstverkenning VvEN over Privacy en Ethiek
Volgend bericht
Ethiek en journalistiek