Toekomstverkenning VvEN in Trouw

In Trouw van 28 januari 2019 (Bijlage De verdieping) bespreekt Journaliste Leonie Breebaart uitgebreid het verloop van de 6e toekomstverkenning van onze vereniging.

In het net verschenen nummer van ‘Filosofie en Praktijk’, verschenen bij Garant Uitgevers, is het merendeel van de (deels verder ontwikkelde) lezingen van deze debatmiddag terug te vinden. Te bestellen via 055-5220625 of info@garant-uitgevers.nl

Vorig bericht
Bij nader inzien: Is er een recht op klokkenluiden?
Volgend bericht
Bij nader inzien: In wiens belang is het algemeen belang?