Bij nader inzien: Is er een recht op klokkenluiden?

Nederland kent nu zo’n anderhalf jaar de Wet Huis voor klokkenluiders. Deze wet biedt klokkenluiders wettelijke bescherming tegen benadeling door de werkgever wanneer een klokkenluider een misstand meldt, mits zij hierbij de juiste procedure volgt. De vraag uit de titel lijkt dan ook vrij gemakkelijk te beantwoorden: Ja, Nederland kent een recht om de klok te luiden.

Volgend bericht
Toekomstverkenning VvEN in Trouw