Betere mensen

Vijfde Toekomstverkenning Vereniging van Ethici in Nederland
Over technologische mensverbetering in de 21e eeuw

Met René ten Bos, Ignaas Devisch en Maartje Schermer

De groeiende mogelijkheden van technologische mensverbetering vragen om een ‘grondige’ ethiek en originele en avontuurlijke filosofiebeoefening. Veel bestaande toegepaste ethiek lijkt weinig te weinig filosofisch, een maatschappelijke-acceptatie-ethiek die reflecteert op en adviseert over bestaande opinies en praktijken. Maar leidt dat tot meer greep op de prangende vragen wat ons te doen staat en waar we met mens en planeet naartoe willen?

De Vereniging van Ethici in Nederland heeft voor het 1e lustrum van haar reeks TOEKOMSTVERKENNINGEN deze vragen geagendeerd en drie vooraanstaande denkers uitgenodigd om zich erover uit te spreken: René ten Bos, Hoogleraar aan de Radboud Universiteit en de huidige Denker des Vaderlands, Ignaas Devisch, hoogleraar Filosofie, medische filosofie en ethiek (Universiteit van Gent) en Maartje Schermer, Hoogleraar Human Enhancement aan het Erasmus Medisch Centrum. We zijn er trots op dat zo’n uitgelezen trio over dit belangrijke thema de dialoog willen aangaan.

Commentaar op de sprekers zal worden gegeven door Erik Borgman, hoogleraar Theologie, Universiteit van Tilburg, en Han Somsen, hoogleraar Europees recht, en internationaal expert op het gebied van de regulering van technologie, Universiteit van Tilburg.

Volg ook onze website: https://www.facebook.com/VvEN-Vereniging-van-Ethici-in-Nederland.

Vorig bericht
Voorpublicatie: Zijgedachten bij een goede dood
Volgend bericht
Ben ik te min?