Studiedag 2013

De studiedag 2013 vond plaats in het Kasteel van Breda en had als thema “Ethiek en de nieuwe oorlog”. Dagvoorzitter was generaal-majoor b.d. K. Homan (Instituut Clingendael).

De dag werd geopend door VvEN-voorzitter Bert Musschenga, waarna de keynotelezing van prof. dr. J. Voorhoeve (Haagse Hogeschool) volgde.

In sessie I kwamen enkele jonge onderzoekers aan het woord over hun promotieonderzoek, achtereenvolgens:
Conway Waddington (University of Johannesburg), “The moral implications of drone proliferation beyond the war on terror” en Hadassa Noorda (UvA), “Non-state actors at the interface of peace and war”.

Sessie II getiteld “Forever war?” bevatte lezingen van prof. dr. B. de Graaff (Universiteit Utrecht en NLDA) en prof. dr. T. Mertens en K. ten Bras (Radboud Universiteit Nijmegen).

In sessie III over “Volkenrecht, ethiek en oorlog” spraken prof. dr. D. Verweij (NLDA) en prof. dr. T. Gill (NLDA en UvA).

Sessie IV draaide om “Technologische ontwikkelingen en de nieuwe oorlog”. Mr. dr. ir. L. Royakkers (TUe en NLDA) en comm. prof. dr. F. Osinga kwamen hierin aan het woord.

De dag werd afgesloten met een evaluatie en aanbevelingen voor verdere discussie en onderzoek van dr. J. van der Bruggen (KNAW) en generaal-majoor b.d. K. Homan.

Volgend bericht
Studiedag 2014