Hoop in tijden van crisis – Online-Symposium

Wanneer? Vrijdag 3 juli 2020, 15-17 uur

Sprekers:

Dr. Dascha Düring (filosoof, Nanyang Technological University, Singapore)

Prof. dr. Peter-Paul Verbeek (filosoof, Universiteit Twente)

“Wat mag ik hopen?” is één van de door de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) genoemde filosofische kernvragen. In zijn werk Kritiek van het oordeelsvermogen (1790) schrijft hij: “De hemel heeft de mens als tegenwicht van alle moeizame zaken van en in het leven drie dingen gegeven: de hoop, de slaap en het lachen.”

In deze tijden van sociaal isolement proberen velen elkaar tekenen van hoop te geven door middel van kunstacties, concerten, lezingen of liederen, gezongen van balkon tot balkon.

De coronapandemie veroorzaakt veel leed. Mensen verliezen hun dierbaren, hun banen, werken onder bijzonder zware omstandigheden of zijn bang voor hun toekomst en die van hun kinderen. Er wordt een zware economische crisis verwacht en ondanks de financiële steun van de overheid gaan ook hier in Nederland bedrijven failliet en stijgt het aantal werklozen. Nog veel erger is de situatie elders in de wereld, bijvoorbeeld in landen zoals Brazilië en Venezuela. Toch is er ook in deze moeilijke tijden hoop: hoop op een rechtvaardigere wereld, op een wat getemder kapitalisme, op een veranderd denken met betrekking tot klimaatverandering, gericht op meer solidariteit, op een ‘nieuw normaal’ dat beter is dan de huidige status quo. Waarop is deze hoop gebaseerd? Is er aanleiding te denken dat deze crisis enkel positieve gevolgen voor de mensheid zal hebben? Kortom: waarop mogen wij, in deze tijden van corona, hopen?

Op 3 juli willen wij hierover met u in gesprek gaan. Aan het begin van het symposium zullen twee filosofen kort hun visie op het thema geven: Dascha Düring (onderzoeker aan de Nanyang Technological University te Singapore) en Peter-Paul Verbeek (Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Twente). Dascha Düring zal ons iets vertellen over Kants begrip van hoop en over hoe wij dat kunnen vertalen naar de situatie waarin wij ons op dit moment bevinden. Peter-Paul Verbeek zal uitleggen waarom hij de coronacrisis als een ijkpunt in het geschiedenis beschouwt, en waarop wij volgens hem mogen hopen (zie ook https://www.trouw.nl/wetenschap/deze-pandemie-is-een-ijkpunt-in-onze-geschiedenis~b109419c/). Omdat hij helaas niet persoonlijk aanwezig kan zijn maar toch graag een bijdrage wil leveren, neemt hij zijn bespiegelingen op en zal zijn bijdrage als video worden afgespeeld.

De deelname is gratis. Meldt u zich alstublieft aan door een e-mail te sturen aan ethiekinnederland@gmail.com. U ontvangt dan een link en instructies hoe u kunt deelnemen aan het online-symposium.

Op onze website verzamelen wij intussen een aantal citaten over hoop. Wij nodigen u uit om ernaar te kijken. Wij willen met u graag zowel over de betekenis van hoop op een meer abstract niveau discussiëren als over concrete bronnen van hoop in de huidige, door corona getekende wereld.

Verwijzingen en informatie over onze activiteiten kunt u ook vinden op onze facebookpagina:

https://www.facebook.com/VvEN-Vereniging-van-Ethici-in-Nederland-651941998280539/

Het online-symposium fungeert als een “appetizer” voor een toekomstverkenning over het thema hoop die ivm de coronacrisis pas volgend jaar plaats vindt.

Vorig bericht
Ethiek en journalistiek
Volgend bericht
Programma: Hoop in tijden van crisis