Ethische Toekomstverkenning 3: Hufters?! Ethiek van de etiquette

Derde ethische toekomstverkenning, georganiseerd door de Vereniging van Ethici in Nederland op vrijdag 23 oktober 2015.

Het geklaag over gebrek aan goede manieren lijkt van alle tijden. Betekent dit dat we ook onze eigen klaagzang over hufterigheid en gebrek aan stijl met een flinke korrel zout moeten nemen? Wat zijn dat eigenlijk, goede manieren, wie bepaalt ze en hebben ze iets te maken met de moraal? Wie de sociale media kent, actief is op de sportclub of wel eens in een auto rijdt kan niet om het feit heen dat ideeën over fatsoen zeer drastisch verschillen of, erger wellicht, dat er gewoon een schrijnend  gebrek aan is. Veel publieke werknemers, waaronder politiemensen, conducteurs en medewerkers van spoedeisende hulp, ervaren dagelijks dat het moeilijker is geworden om burgers te wijzen op bestaande regels en de wenselijkheid of noodzaak zich daaraan te houden. Lange tijd was etiquette nauw verbonden met ethiek. Goede manieren dienden uitdrukking te geven aan morele waarden zoals respect, zelfrespect en consideratie met anderen. Zit daar wat in en kunnen we daar ook nu nog wat mee?

Op het symposium van 23 oktober zal, vanuit verschillende invalshoeken (politie, psychologie, journalistiek, filosofie), in kaart worden gebracht wat onder goede manieren moet worden verstaan, waarom die manieren op weerstand stuiten, om wiens omgangsvormen het dan gaat en of er goede redenen zijn om aan beleefde omgangsvormen te hechten.

Plaats: Politieacademie Apeldoorn, Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn

Dagvoorzitter: Maureen Sie

Programma:

  • 10.00-10.20u: opening J. Nap
  • 10.20-11.05u: Jurriën RoodHoren goede manieren bij de politie?
  • 11.05-11.15u: opmaat werkgroepen
  • 11.15-12.30u: vier verkennende werkgroepen over omgangsvormen (1) op het internet (M. Becker), (2) in het verkeer (G. van Oenen), (3) in de sport (J. Vorstenbosch), en (4) aan de academie (M. Sie)
  • 12.30-13.30u: lunch
  • 13.30-15.00u: drie inleidingen door Jan Bransen, Willem Lemmens en Beatrijs Ritsema
  • 15.00-16.00u: rondetafelgesprek met de sprekers (en na verloop van tijd ook met de zaal)
  • 16.00-16.15u: column Laura van Dolron
  • 16.15u: afsluitende borrel

Deelnamekosten: 25 euro (VvEN-leden en studenten gratis). Lunchkosten in de kantine voor eigen rekening, deelnemers krijgen later het Filosofie & Praktijk-themanummer thuisgestuurd.

Over de sprekers: Jurriën Rood is filosoof en filmer, in 2006 studeerde hij cum laude af aan de UvA in taal-  en cognitiefilosofie en kentheorie. Hij werkte enige jaren als vrije onderzoeker en filmmaker bij de Amsterdamse politie en deed er uitgebreid onderzoek naar het straatgezag. Zijn praktisch-filosofische studie Wat is er mis met gezag? – een nieuwe visie op autoriteit werd in 2014 genomineerd voor de Socratesprijs voor de meest prikkelende filosofische publicatie.
Prof. dr. Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, prof. dr. Willem Lemmens is hoogleraar Filosofie aan de Universiteit Antwerpen en Beatrijs Ritsema is sociaal psycholoog en schrijver van een rubriek over moderne manieren in Trouw.

Volgend bericht
Programma Ethiek van de etiquette