Ethische toekomstverkenning 2014: De mantel der liefde? Over de morele plicht van kinderen om voor hun ouders te zorgen

Op vrijdag 31 oktober 2014 vond de tweede ethische toekomstverkenning plaats in het verzorgingshuis Bartholomeus in Utrecht. Deze toekomstverkenning organiseerde de VvEN in samenwerking met Movisie, Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en Mezzo

De sprekers waren prof. dr. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van Instituties en Organisaties aan de Universiteit voor Humanistiek, Patrick Jeurissen, Coördinator Strategie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en prof. dr. Ingrid Robeyns, hoogleraar Instituties aan de Universiteit van Utrecht. Er werd een interview gevoerd met Liesbeth Hoogendijk, Directeur Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. De lezingen werden gepubliceerd in Wijsgerig Perspectief, Jaargang 55, nr. 1 (2015).

Vorig bericht
Studiedag 2014
Volgend bericht
Toekomstverkenning 2015: Hufters?! Ethiek van de Etiquette